ฉาก ( screen )
เครื่องเสียงให้เช่า
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Photo backdrop:
ฉากถ่ายรูปสำหรับงานต่างๆ เปิดตัวสินค้า
แถลงข่าว ประชุม ตกแต่งสถานที่ งานแต่งงาน
1. กรณีมีแบบอยู่แล้วสามารถส่งแบบ
ได้ทาง e-mail: thebangkokpro@gmail.com เพื่อขอทราบราคาก่อนได้

2.กรณีมีแบบตัวอย่างหรือใกล้เคียง
สามารถส่งแบบได้ทาง e-mail เพื่อ
ประเมินราคาก่อนได้

3. กรณีไม่มีแบบสามารถแจ้ง
รายละเอียดหรือความต้องการก่อน
เพื่อระเมินราคาได้ที่ e-mail: หรือ fax
02 892 2751

4.กรณีต้องการทราบรายละเอียด
ทันทีติดต่อได้ที่ 081 6173055
  Bangkok production Team

บริการรับสั่งป้ายโฟม ป้ายข้อความ
ป้ายโลโก้ ป้ายข้อความ backdrop
งานแต่งงาน งานอุปสมบท
งานอบรม สัมมนา งานประชุม
งานแถลงข่าว งานพิธีต่างๆ

 
wedding prop
บริการรับสั่งทำอุปกรณ์ประกอบการ
ตกแต่ง อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ตกแต่ง
สถาีนที่เพิ่มเติม อุปกรณ์ตามธีมต่างๆ
 
 
 
   
 
 
 
 
Copyright @ 2010 www.bangkokproduction.com Allrights reserved